Factoring / Fakturaköp

Fakturaköp - Så här fungerar det

Att sälja fakturor till oss är ett snabbt och säkert sätt att få betalt. Vi köper fakturan-övertar affärsrisken-och betalar er inom 48 timmar.

Fakturan måste vara utställd på ett svenskt företag och fakturabeloppet minst 1000:-

0m ni är ny kund upprättas ett avtal mellan er och Tvärbalken lnvest AB. Avtalet löper ett år i taget, ni väljer själv vilka och hur många fakturor ni vill sälja, men ni går i god för att de fakturor som skickas till Tvärbalken lnvest AB är korrekta.

Originalfakturan skickar ni till Tvärbalken lnvest AB på fakturadagen, vi gör en fakturakontroll och vid behov en kreditbedömningav fakturamottagaren, därefter godkänner vi eller avböjer köpet av fakturan. Fakturan skickar vi sedan vidare till fakturamottagaren samma dag som vi mottagit och godkänt den, den är då försedd med en överlåtelsetext som talar om att Tvärbalken lnvest AB övertagit fakturan och att betalning med befriande verkan endast kan ske till Tvärbalken lnvest AB. Betalning av fakturan sker till Tvärbalken lnvest AB enligt de betalningsvillkor som står angivna på fakturan.

Ni erhåller betalning från oss inom 48 timmar efter att vi mottagit fakturan. Utbetalning sker till bankgiro, postgiro eller bankkonto.

Tvärbalken lnvest AB betalar 92-96 % per faktura beroende på fakturamottagarens kreditvärdighet samt kredittidens längd.

Det tillkommer en administrationsavgift för varje försäljningstillfälle.

 

Kontakt factoring/fakturaköp

Maria Rastenberger
Tel: 08-55018370
info@tvarbalken.se